ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

Warranty Registration

กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ / Please upload a clear visible receipt from you retailer shop

ยอมรับเงื่อนไขการรับประกัน / Agree with Terms & Conditions of Warranty

บริษัท ...... จะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อ นำเสนอ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ...... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เช็คสถานะการรับประกันสินค้า

Check your Warranty Status

ข้อมูลการรับประกันของคุณ / Your warranty information

ข้อมูลการรับประกันของคุณ / Your warranty information

No. รหัสชุดสินค้า
Serial Number
รุ่นสินค้า
Item Number
วันที่ซื้อ
Purchase Date